Kontakt

Agencja Kapitałowo – Promocyjna „IRBA” Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice

Telefony:
Sekretariat  –  32 317 14 77, 604 201 000

Archiwum obsługa klientów (podania)  – 600 023 911

e-mail:
biuro@irba.pl, archiwum@irba.pl

Informacje o Spółce:

NIP: 634-10-12-674
REGON: 272476105
KRS: 0000257546 Katowice
Kapitał zakładowy (opłacony w całości): 815 000 zł.